İş Alanları

Ön Tasarım

 • Saha fotoğrafı çekme ve ölçme
 • Mevcut durum / bina çizimlerinin hazırlanması
 • Fizibiliteyi belirlemek için uygun danışmanlarla koordinasyon sağlanması

Şematik / Konsept Tasarımı

 • Tasarım seçeneklerinin vaziyet / kat planları, cepheleri ve/veya 3 boyutlu bilgisayarlı modellerinin (emsal görüntüler dahil) çizimlerinin hazırlanması
 • Malzeme ve kaplama seçimleri

Tasarım Geliştirme

 • Vaziyet / kat planları, cepheler, bölümler ve / veya 3 boyutlu bilgisayarlı modellerin iyileştirilmesi yoluyla onaylanmış tasarımın geliştirilmesi
 • Ön-proje bütçesinin hazırlanması
 • Danışman ekibin montajına ve ön koordinasyonuna yardımcı olmak
 • Müşteri direktiflerini içeren ön teklifin oluşturulması

Proje Uygulama Dökümanları

 • Vaziyet / kat planları, cepheler, bölümler, inşaat detayları, çizelgelerin hazırlanması yoluyla nihai tasarımın ayrıntılı dokümantasyonu
 • Danışmanların / tedarikçilerin koordinasyonu
 • Diğer ekip danışmanlarıyla birlikte ayrıntıları geliştirmek
 • Nihai belgeleri, şartnameleri ve programları hazırlamak
 • Genel nihai bütçenin gözden geçirilmesi

Proje Yönetimi

 • Yüklenici seçiminde rehberlik sağlanması ve tekliflerin değerlendirilmesine yardımcı olunması
 • İnşaat sürecinde şantiye toplantılarına katılım ve üretimin, uygulama dökümanlarının genel amacına uygunluğunun incelenmesi
 • Shop Drawings ve örnek/numunelerin incelenmesi
 • İnşaat sırasında proje dökümantasyonlarına genel açıklama sağlanması
 • Danışmanların / tedarikçilerin koordinasyonu

Tamamlayıcı Hizmetler

 • Mobilya, döşeme ve aydınlatma elemanlarının tedarik edilmesi
 • Sanatsal ve dekoratif aksesuarların koordine edilmesi
 • Özel mobilya ve ürünlerin imalatı sırasında tedarikçilerle iletişim
 • Mobilya, döşeme ve ekipmanların kurulumunun denetlenmesi